PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG TÂM
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai07:51:21 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai07:48:23 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
3Khách vãng lai07:34:51 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai07:28:47 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15131
5Khách vãng lai07:23:35 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
6Khách vãng lai07:10:52 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Khách vãng lai07:10:48 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
8Khách vãng lai07:10:42 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
9Khách vãng lai07:10:37 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/default.aspx
10Khách vãng lai06:30:21 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/camera/default.aspx
11Khách vãng lai06:28:23 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
12Khách vãng lai06:28:08 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15112
13Khách vãng lai05:20:42 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15170
14Khách vãng lai05:05:05 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai05:04:17 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=440
16Khách vãng lai04:37:38 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
17Khách vãng lai03:27:28 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15155
18Khách vãng lai03:12:06 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15102
19Khách vãng lai03:11:06 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Khách vãng lai02:54:39 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15121
21Khách vãng lai02:35:17 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
22Khách vãng lai02:34:30 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=417
23Khách vãng lai02:09:38 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15632
24Khách vãng lai02:08:12 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15143
25Khách vãng lai01:36:16 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15346
26Khách vãng lai01:15:29 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=343
27Khách vãng lai00:41:40 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
28Khách vãng lai00:35:49 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15394
29Khách vãng lai00:33:21 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15106
30Khách vãng lai00:19:51 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_doan_doi.aspx
31Khách vãng lai00:16:45 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15088
13 11 2018